Tradicija. iskustvo. kvalitet.

Javna zdravstvena ustanova "Apoteka Gradiška" Gradiška

U službi Vašeg zdravlja još od davne 1994.godine, ova Ustanova nastoji da prati trendove modernih farmaceutskih tehnologija. Uvijek smo nastojali da stanovništvo opštine Gradiška zadovoljno izlazi iz naših apoteka i da našim pacijentima pružimo najbolju moguću uslugu. Nastojaćemo i dalje.

Javna zdravstvena ustanova "Apoteka Gradiška" je uz saglasnost i podršku svog Osnivača, Opštine Gradiška, osnovala preduzeće "Galenfarm" d.o.o. Gradiška, koje se bavi proizvodnjom kozmetičkih preparata, dijetetskih proizvoda, dodataka prehrani i galenskih preparata. Pogledajte ovdje.

U sastavu Ustanove posluju apoteke: 'Centar', 'Zdravlje' i 'Menta' u Gradišci, 'Pharmacia' u Laktašima, 'Nova Topola' u Novoj Topoli, 'Kozara' u Gornjim Podgradcima, 'Vrbas' u Banjoj Luci i apotekarske stanice u Turjaku i u Orahovi.

header image

POSLOVNI REZULTATI

Poslovanje Javne zdravstvene ustanove "Apoteka Gradiška" je u značajnoj mjeri povezano sa poslovanjem preduzeća koje je ova ustanova osnovala - "Galenfarm" d.o.o. Gradiška.

Ustanova je u proteklih nekoliko godina uložila značajna sredstva u obrazovanje mladog kadra kroz finansiranje specijalizacija iz oblasti farmaceutske tehnologije i kontrole lijekova. Dokaz da se svako ulaganje u znanje isplati je i višegodišnje uspješno zajedničko poslovanje ova dva pravna lica.

"ISKUSTVO JE NAJBOLJI UČITELJ."

Tradicija - "Apotekarska Ustanova" Gradiška, kako se nekad zvala, a sada JZU "Apoteka Gradiška", snabdijeva stanovništvo ove opštine lijekovima sa tradicijom dugom devet decenija postojanja. Osnovna djelatnost nam je prodaja i izdavanje lijekova na malo, odnosno snabdijevanje stanovništva lijekovima, medicinskim sredstvima i sanitetskim materijalom. Naše ime je prepoznatljivo stanovništvu ovog grada, jer tradicija, iskustvo i kvalitet je ono što stvaramo godinama i po čemu nas u stvari i prepoznaju.

Iskustvo - Od osnivanja "Apotekarske Ustanove" pa do danas u Ustanovi je bilo zaposleno preko 50 magistara farmacije i preko više od 70 farmaceutskih tehničara. Neki od njih i danas rade u ovoj Ustanovi. Stečena iskustva u dugogodišnjem radu i odnosu sa pacijentima se primjenjuju i prenose na nove generecije magistara farmacije i farmaceutskih tehničara kroz vršenje mentorstva u našim apotekama.

Kvalitet - Obzirom da nam je osnovna djelatnost izdavanje i prodaja lijekova na malo, nastojimo da kroz interne edukacije obučimo svoje zaposlene da je pacijent na prvom mjestu. Naši magistri farmacije već dugi niz godina redovno posjećuju stručne kongrese, skupove i simpozijume. Ova Ustanova ima i primarijusa, magistru farmacije Svjetlanu Kovačević koja je dugi niz godina zaposlena u ovoj Ustanovi i čija znanja se primjenjuju u svakoj oblasti našeg poslovanja.

Kontaktirajte nas ovdje

Javna zdravstvena ustanova
"Apoteka Gradiška"

Pozovite nas:

+38751813130

+38751814768


Pošaljite nam e-mail:

apotekag@teol.net


Pronađite nas uz pomoć Google mapa:

Vidovdanska 11
78400 Gradiška
Republika Srpska, BiH